Københavns Bibliotek Blågården

Ny facadebelysning med uplights

Ny facadebelysning med uplights har gjort biblioteket til et mere indbydende sted, man lægger mere mærke til på pladsen på Nørrebro. Samtidig er belysningen med til at gøre gaden til et tryggere sted at færdes, da der før ingen belysning var på den side af gaden.